Käesolev küpsiste poliitika käib veebisaidi kohta www.eleme.ee (edaspidi: veebisait). Poliitika kirjeldab, kuidas andmetöötleja SIA “BAJTEL.LV”, ühtne registreerimisnumber 40003979897, juriidiline aadress: Brīvības gatve 214B – 2, Riia, LV-1039, Läti (edaspidi: töötleja) kasutab veebisaidil küpsiseid.

Küpsised

1.     Mis on küpsised?

Küpsised on väikesemahulised andmefailid, mida veebileht kasutab ja mis laetakse kasutaja seadmesse (nt arvuti, nutitelefon, tahvelarvuti) veebilehekülgede kasutamisel. Küpsised on kui veebilehe mälu, mis võimaldab kasutajad identifitseerida ja meeles pidada kasutaja poolt tehtud valikuid järgmistel veebilehe külastustel, et täiustada veebilehe kasutamise kogemust.

2.     Milliseid küpsiseid ja millistel eesmärkidel kasutatakse?

Käesoleval veebilehel kasutatakse küpsiseid veebilehe funktsionaalsuse ja kasutatavuse täiustamiseks. Kasutusel on nelja tüüpi küpsiseid:

- Autentimise küpsiseid kasutatakse kasutaja autentimiseks. Need küpsised võimaldavad veebilehel meeles pidada kasutaja tehtud valikuid (näiteks nimi, keel või piirkond). Autentimise küpsised on enamasti ajutised küpsised ja need salvestatakse seadmel kuni veebilehitseja suletakse.

- Funktsionaalsed küpsised pakuvad funktsionaalset tuge veebilehe keskkonnale ning tagavad kaupade lihtsama tellimise ja ostmise veebilehelt, nt võttes arvesse kasutaja valikuid ja pakkudes kohandatud lahendusi.

- Analüütilisi küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas kasutaja veebilehte kasutab. Seda teavet kasutatakse veebilehe täiustamiseks anonüümse teabe kogumise kaudu (nt veebilehe külastajate arv ja leht, kust külastajad lehele on tulnud). Küpsiste statistika võidakse saada ka kolmandate osapoolte veebilehtedelt.

- Turundusküpsiseid kasutatakse veebilehtede külastajate jälgimiseks. Need küpsised salvestavad informatsiooni selle kohta, kuidas kasutaja veebilehte kasutab, et esitada pakkumisi, mis sobivad kõige paremini kasutaja vajadustega. Veebileht võib kasutada infot kolmandate osapoolte küpsistest.

3.     Kolmandate osapoolte küpsised

Sellel veebilehel võidakse kasutada sisu kolmandatelt veebilehtedelt või veebilehe kasutamisel võidakse kasutaja suunata kolmandatele veebilehtedele, mis võivad kasutada oma küpsiseid. Näiteks kasutatakse kolmanda osapoole küpsiseid analüüsiteenuste jaoks, et pakkuda andmetöötlejale infot populaarsuse trendide kohta. Kolmandate osapoolte küpsised ei kuulu andmetöötleja kontrolli alla ja lisainfot nende küpsiste kohta saab vastava kolmanda osapoole veebilehelt.

4.     Küpsiste salvestamine

Veebilehe külastamisel kuvatakse kasutajatele infoteade, milles teavitatakse küpsiste kasutamisest veebilehel. Selle teate sulgemisel nõustub vastava seadme kasutaja, et ta on lugenud infot küpsiste kohta ja nõustub nendega ning nõustub küpsiste edastamisega tema seadme veebilehitsejasse.

5.     Küpsiste keelamine

Soovi korral saab küpsised välja lülitada või eemaldada. Veebilehitsejaid saab konfigureerida selliselt, et need hoiatavad kasutajat küpsiste kasutamisest ja pakuvad võimalust valida, kas kasutaja aktsepteerib küpsiseid või mitte. Kui kasutaja ei soovi küpsiste kasutamist oma arvutis või muus seadmes, saab kasutaja muuta oma veebilehitseja turvasätteid. Turvasätteid tuleb muuta igas veebilehitsejas eraldi ning seadistamise meetodid võivad olla erinevad. Küpsistest keeldumine ei takista kasutajal veebilehte kasutamast, kuid see võib piirata kasutajale veebilehel pakutavaid funktsioone. Kasutaja peab silmas pidama, et olulistest ja funktsionaalsetest küpsistest ei saa keelduda, kuna see takistaks veebilehe nõuetekohast toimimist.

6.     Muudatused ja parandused

Andmetöötlejal on õigus muuta ja parandada veebilehega seotud poliitikat omal äranägemisel, teavitades sellest kasutajat veebilehel.