Garantii

Kõikidel toodetel on standardne 2-aastane garantii.

Iga ostuga antakse kaasa garantiikaart. See kaart pakub teavet tellimuses sisalduvate seadmete kohta, märkides ära tootja, nime, garantiitingimused ja esitades üksikasjalikku teavet ja selgitusi juhtude kohta, mil garantii ei kehti.

Kui teie ostetud seadmega juhtub midagi kahe aasta jooksul alates ostukuupäevast ja teie seade lakkab töötamast teadmata põhjusel, võtke meiega ühendust või viige lihtsalt defektne seade poodi, esitage käesolev garantiikaart ja meie võtame seadme testimisele. Kui me leiame, et seadme talitlushäire on tingitud tootmisveast, siis me parandame või asendame seadme.

See protsess võtab tavaliselt 1–2 nädalat, ent kui on tarvis rohkem aega, võib protsess võtta kuni 5 nädalat.